This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Thursday, 10 November 2016

ISO Windows 10 Threshold 2 [N-Editions] (MSDN & VLSC) Original


Sau khi ra mắt bản 10240 chưa lâu, MS tiếp tục tung ra bản cập lớn cho Windows 10 với cái tên Threshold 2 (OS Build 10586.0) với những thay đổi đáng kể về giao diện cũng như hiệu suất

Dưới đây là file ISO chuẩn nguyên gốc được tải từ MSDN và VLSC, bạn vui lòng check mã SHA1 trước khi cài đặt !

I, ISO MSDN

1. EducationN
File name: en_windows_10_education_n_version_1511_x64_dvd_7224828.iso
Language: English
SHA1: 4A4ED1C570F280CCA9C5792B6D091DC6A75C6D4F

File name: en_windows_10_education_n_version_1511_x86_dvd_7224839.iso
Language: English
SHA1: 7099634B85C884D03562ED2C2AE3256909C98B67
2. EnterpriseN
File name: en_windows_10_enterprise_n_version_1511_x64_dvd_7224284.iso
Language: English
SHA1: BEC052F8149BCF8963A6CF916DD056669AC8B56F

File name: en_windows_10_enterprise_n_version_1511_x86_dvd_7224296.iso
Language: English
SHA1: D7F339E8C21D7FD294CE71A6C8CE914445D214E6
3. Multiple Editions N (ProN + HomeN)
File name: en_windows_10_n_multiple_editions_version_1511_x64_dvd_7223830.iso
Language: English
SHA1: 7C89ECC137348BD60263F30258FB1C8206CCA123

File name: en_windows_10_n_multiple_editions_version_1511_x86_dvd_7223839.iso
Language: English
SHA1: 7F3334DC545641B42806550B600DED873F4DBF6B

II, ISO VLSC

1. EducationN
 File: SW_DVD5_WIN_EDU_N_10_1511_32BIT_English_MLF_X20-82229.ISO
CRC-32: d79ac674
  MD4: a519dace57defe625395e260af9c89b5
  MD5: f4ed5a8f98fba6fea556b26d9c555365
 SHA-1: 0bc979117f7226da41118e0283afa6eb679c82d7

 File: SW_DVD5_WIN_EDU_N_10_1511_64BIT_English_MLF_X20-82230.ISO
CRC-32: eb5d6826
  MD4: 6e460dce5065c9a886018117ff61bd04
  MD5: aff9c2d5919486bacd340bdb7d4f0c88
 SHA-1: c5303eb3ce433e474417c8aa267033ba36606d8e
2. EnterpriseN MSDN = EnterpriseN VLSC
 File: SW_DVD5_WIN_ENT_N_10_1511_32BIT_English_MLF_X20-82357.ISO
CRC-32: 972c8be5
  MD4: efb9e532f88bf9226a7dc90c60584534
  MD5: f1ec60059472f6db6242e27afc659652
 SHA-1: d7f339e8c21d7fd294ce71a6c8ce914445d214e6

 File: SW_DVD5_WIN_ENT_N_10_1511_64BIT_English_MLF_X20-82358.ISO
CRC-32: 003433f0
  MD4: c40cd0294ff132d5eba12f4fdb53e823
  MD5: b6ef85a18128920d998cbc4b42c7f183
 SHA-1: bec052f8149bcf8963a6cf916dd056669ac8b56f
3. Professional N
 File: SW_DVD5_Win_Pro_N_10_1511_32BIT_English_MLF_X20-82485.ISO
CRC-32: 519ba4a4
  MD4: e618f586483c52ff9fa8b429b021d0bb
  MD5: b60d587c9236d9b6d0b9377b858b4c14
 SHA-1: 61c63b1f656ba1191094e040fa90f6c8b1a25675

 File: SW_DVD5_Win_Pro_N_10_1511_64BIT_English_MLF_X20-82486.ISO
CRC-32: 0fcd079a
  MD4: 38c32bf02ff74610422427f22b197d1b
  MD5: f091d75f2bcb6c497f4962cd020548a2
 SHA-1: a57afc24935ee190148ef4c05b1d74404c190e97
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Please wait while i am loading Facebook SDK js