This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Thursday, 10 November 2016

ISO Office VLSC 2013 with SP1 OriginalDưới đây là link tải nguyên gốc cho bộ cài tích hợp SP1 sử dụng key MAK này

XEM THÊM: Tìm hiều về các ứng dụng có trong bộ Microsoft Office

1. Pro Plus (English)
File: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2013w_SP1_64Bit_English_MLF_X19-35976.ISO
MD5 Checksum: 2E477F96E717AE57C6DAFDB3E59C3E74
SHA-1 Checksum: AB2C2D525D63A72E0A2DC66EFDCEA0F824F02CFF
SHA-256 Checksum: 741ECEF54C09B2D67B4370A745515AB04BFD4835FFFA40C1DF339CFDC48B3F40

File: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2013w_SP1_W32_English_MLF_X19-35821.ISO
MD5 Checksum: 12AC4E13E69A40488C879D5330ECA506
SHA-1 Checksum: D4D7FFD3DFFEF0A3C08748E400E0890A7A730888
SHA-256 Checksum: 52C816CCC17283D01F8B159A74F17E57B375223263377766CD27928EAF4E0F65
2. Pro Plus (Vietnamese)
File: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2013w_SP1_64Bit_Vietnamese_MLF_X19-36039.ISO
MD5 Checksum: 590F5A9D92DEE17008CAE4806EAB2EA1
SHA-1 Checksum: C9B3CF8210B100E5950CFFF92D0BC7F252BB3C35
SHA-256 Checksum: 8B57CBE52831490ED5253BA2F12535268801C4CF04B16BD9DEC69546951405D3

File: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2013w_SP1_W32_Vietnamese_MLF_X19-35880.ISO
MD5 Checksum: E796B0831B7534EF89C774CFFF1762A0
SHA-1 Checksum: 3BA405E528FDC17AD016200DBE1B530264BC588B
SHA-256 Checksum: FCAD0259CEA9BB1998586150010B11FEDF2D7657BD058F927FF803F6745B6C04
3.Project Pro
File: SW_DVD5_Project_Pro_2013w_SP1_64Bit_English_MLF_X19-35816.ISO
MD5 Checksum: E96BFFFA18426DDCA46D33840208C043
SHA-1 Checksum: 2EC6F59DFFCF7C1C2EEC49359A4E1C7DD4F1940B
SHA-256 Checksum: F616B3B4E4E8EA3A0133E38B74063601C6F748CBF02E898B1AC74184D9C6E78A

File: SW_DVD5_Project_Pro_2013w_SP1_W32_English_MLF_X19-35750.ISO
MD5 Checksum: 42B6F07FA40EFC09762E41805AC60C74
SHA-1 Checksum: 35A506C367EF5D8E48559A245F2AE23378C9B5AC
SHA-256 Checksum: 05637C7CC5BF240623F66B58F1412D17840596CD6F80D009E3B6B0C28D147A9B
4. Project Standard
File: SW_DVD5_Project_2013w_SP1_64Bit_English_MLF_X19_35722.ISO
MD5 Checksum: 21D64048021B6ACEE03D5C24D95E69FD
SHA-1 Checksum: 45D47EB02C2A34C82869B3B5910B2CCF4CA3004B
SHA-256 Checksum: AFE31FDFE86FD53A088CFD50B65B1A4213A78505E6595A414453ED08D0BF1CA6

File: SW_DVD5_Project_2013w_SP1_W32_English_MLF_X19-35652.ISO
MD5 Checksum: 79C7C08763B9D09AAEE5A5562E0E7564
SHA-1 Checksum: F6992CB488BAC97CA1915DA0597AC3A0678212F5
SHA-256 Checksum: EBC0CF8B6B2612E1B94E154E0AFC077633659FF56FE62983B532DA27E840BBAB
5. Standard (English)
File: SW_DVD5_Office_2013w_SP1_64Bit_English_MLF_X19-34904.ISO
MD5 Checksum: E74A7F40CD50764CB5B13FDD971C4BDA
SHA-1 Checksum: 1DB3472DD58112B71677E131491AE804926933C5
SHA-256 Checksum: BF78F48C8F917E65A177D67DE9325A00727D0B42C51F671BFFA3BAE39F73B682

File: SW_DVD5_Office_2013w_SP1_W32_English_MLF_X19-34744.ISO
MD5 Checksum: 1CD8C2B0B5369FD44FC46B2CEA9379B9
SHA-1 Checksum: B7828B37453B060DBFA2F009523BEDD3EDAEFCBF
SHA-256 Checksum: A39C19EAAC218EE3AA09C7A15EDDCAA7A7023E2A0CE5B9905FADF6A92D66CC87
6. Standard (Vietnamese)
File: SW_DVD5_Office_2013w_SP1_64Bit_Vietnamese_MLF_X19-34963.ISO
MD5 Checksum: 261627D905F8281DDACAAAC238F9B20D
SHA-1 Checksum: 70B6FDF9ABA687247D3416A2723384586D04A96B
SHA-256 Checksum: 6319487946FFEC7040AF39B7DAED8153540C46589C77242631DBDD788A093285

File: SW_DVD5_Office_2013w_SP1_W32_Vietnamese_MLF_X19-34803.ISO
MD5 Checksum: FFEB8A37F26219B61A5AF9480702552A
SHA-1 Checksum: 47E5BA99FA201AE8B410B0E8E634AE1A589C0209
SHA-256 Checksum: 60EE7887FE8005A4B3434E37656BE665070B4E9E4599B3C5C84984288E4B3E36
7. Visio Pro
File: SW_DVD5_Visio_Pro_2013w_SP1_64Bit_English_MLF_X19-36393.ISO
MD5 Checksum: 829DCDA924686CB1562861F3E4C43757
SHA-1 Checksum: DE19061D9B7E30603336E07899CC8936E4501BEE
SHA-256 Checksum: B9EDE93661BCD1F70DFE5FA3A4F0EF086065B0F26E065CB244D314B282361B91

File: SW_DVD5_Visio_Pro_2013w_SP1_W32_English_MLF_X19-36365.ISO
MD5 Checksum: 54D61201DA565D4F6AA911D819FDE1E1
SHA-1 Checksum: 47BCC5D71213B1CF199598BABF1198471584640B
SHA-256 Checksum: 45154A818030970C2059247989A275229BD7857EAE09088E195AABF689135457
8. Visio Standard
File: SW_DVD5_Visio_Std_2013w_SP1_64Bit_English_MLF_X19_36361.ISO
MD5 Checksum: C4B2CAB238C96226B13E1B3E1CF8FCAB
SHA-1 Checksum: 3A810C862370B3507FA0E51255C4D4B2ED7AFFA5
SHA-256 Checksum: 31C6DAD48A9EF70DCF58F5183C1FA360B90A3811CAE2F0793033A20F993B7D35

File: SW_DVD5_Visio_Std_2013w_SP1_W32_English_MLF_X19_36143.ISO
MD5 Checksum: 65384E4175882CD3308B2A6C8F1A65CB
SHA-1 Checksum: FEB8230C678D64BC72E3785BD48F4830ABA1E681
SHA-256 Checksum: 409F8B2BAED0560215822BEF47910355E988C9DA6AE237A95DD0BFAA86BE94B4

Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Remy Trương Battesti 2/17/2018 03:01:00 PM
    Sau khi cài xong thì làm gì tiếp theo để có thuốc vậy bạn
    Please wait while i am loading Facebook SDK js