Labels

ISO Office VLSC 2013 with SP1 OriginalDưới đây là link tải nguyên gốc cho bộ cài tích hợp SP1 sử dụng key MAK này

XEM THÊM: Tìm hiều về các ứng dụng có trong bộ Microsoft Office

1. Pro Plus (English)
File: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2013w_SP1_64Bit_English_MLF_X19-35976.ISO
MD5 Checksum: 2E477F96E717AE57C6DAFDB3E59C3E74
SHA-1 Checksum: AB2C2D525D63A72E0A2DC66EFDCEA0F824F02CFF
SHA-256 Checksum: 741ECEF54C09B2D67B4370A745515AB04BFD4835FFFA40C1DF339CFDC48B3F40

File: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2013w_SP1_W32_English_MLF_X19-35821.ISO
MD5 Checksum: 12AC4E13E69A40488C879D5330ECA506
SHA-1 Checksum: D4D7FFD3DFFEF0A3C08748E400E0890A7A730888
SHA-256 Checksum: 52C816CCC17283D01F8B159A74F17E57B375223263377766CD27928EAF4E0F65
2. Pro Plus (Vietnamese)
File: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2013w_SP1_64Bit_Vietnamese_MLF_X19-36039.ISO
MD5 Checksum: 590F5A9D92DEE17008CAE4806EAB2EA1
SHA-1 Checksum: C9B3CF8210B100E5950CFFF92D0BC7F252BB3C35
SHA-256 Checksum: 8B57CBE52831490ED5253BA2F12535268801C4CF04B16BD9DEC69546951405D3

File: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2013w_SP1_W32_Vietnamese_MLF_X19-35880.ISO
MD5 Checksum: E796B0831B7534EF89C774CFFF1762A0
SHA-1 Checksum: 3BA405E528FDC17AD016200DBE1B530264BC588B
SHA-256 Checksum: FCAD0259CEA9BB1998586150010B11FEDF2D7657BD058F927FF803F6745B6C04
3.Project Pro
File: SW_DVD5_Project_Pro_2013w_SP1_64Bit_English_MLF_X19-35816.ISO
MD5 Checksum: E96BFFFA18426DDCA46D33840208C043
SHA-1 Checksum: 2EC6F59DFFCF7C1C2EEC49359A4E1C7DD4F1940B
SHA-256 Checksum: F616B3B4E4E8EA3A0133E38B74063601C6F748CBF02E898B1AC74184D9C6E78A

File: SW_DVD5_Project_Pro_2013w_SP1_W32_English_MLF_X19-35750.ISO
MD5 Checksum: 42B6F07FA40EFC09762E41805AC60C74
SHA-1 Checksum: 35A506C367EF5D8E48559A245F2AE23378C9B5AC
SHA-256 Checksum: 05637C7CC5BF240623F66B58F1412D17840596CD6F80D009E3B6B0C28D147A9B
4. Project Standard
File: SW_DVD5_Project_2013w_SP1_64Bit_English_MLF_X19_35722.ISO
MD5 Checksum: 21D64048021B6ACEE03D5C24D95E69FD
SHA-1 Checksum: 45D47EB02C2A34C82869B3B5910B2CCF4CA3004B
SHA-256 Checksum: AFE31FDFE86FD53A088CFD50B65B1A4213A78505E6595A414453ED08D0BF1CA6

File: SW_DVD5_Project_2013w_SP1_W32_English_MLF_X19-35652.ISO
MD5 Checksum: 79C7C08763B9D09AAEE5A5562E0E7564
SHA-1 Checksum: F6992CB488BAC97CA1915DA0597AC3A0678212F5
SHA-256 Checksum: EBC0CF8B6B2612E1B94E154E0AFC077633659FF56FE62983B532DA27E840BBAB
5. Standard (English)
File: SW_DVD5_Office_2013w_SP1_64Bit_English_MLF_X19-34904.ISO
MD5 Checksum: E74A7F40CD50764CB5B13FDD971C4BDA
SHA-1 Checksum: 1DB3472DD58112B71677E131491AE804926933C5
SHA-256 Checksum: BF78F48C8F917E65A177D67DE9325A00727D0B42C51F671BFFA3BAE39F73B682

File: SW_DVD5_Office_2013w_SP1_W32_English_MLF_X19-34744.ISO
MD5 Checksum: 1CD8C2B0B5369FD44FC46B2CEA9379B9
SHA-1 Checksum: B7828B37453B060DBFA2F009523BEDD3EDAEFCBF
SHA-256 Checksum: A39C19EAAC218EE3AA09C7A15EDDCAA7A7023E2A0CE5B9905FADF6A92D66CC87
6. Standard (Vietnamese)
File: SW_DVD5_Office_2013w_SP1_64Bit_Vietnamese_MLF_X19-34963.ISO
MD5 Checksum: 261627D905F8281DDACAAAC238F9B20D
SHA-1 Checksum: 70B6FDF9ABA687247D3416A2723384586D04A96B
SHA-256 Checksum: 6319487946FFEC7040AF39B7DAED8153540C46589C77242631DBDD788A093285

File: SW_DVD5_Office_2013w_SP1_W32_Vietnamese_MLF_X19-34803.ISO
MD5 Checksum: FFEB8A37F26219B61A5AF9480702552A
SHA-1 Checksum: 47E5BA99FA201AE8B410B0E8E634AE1A589C0209
SHA-256 Checksum: 60EE7887FE8005A4B3434E37656BE665070B4E9E4599B3C5C84984288E4B3E36
7. Visio Pro
File: SW_DVD5_Visio_Pro_2013w_SP1_64Bit_English_MLF_X19-36393.ISO
MD5 Checksum: 829DCDA924686CB1562861F3E4C43757
SHA-1 Checksum: DE19061D9B7E30603336E07899CC8936E4501BEE
SHA-256 Checksum: B9EDE93661BCD1F70DFE5FA3A4F0EF086065B0F26E065CB244D314B282361B91

File: SW_DVD5_Visio_Pro_2013w_SP1_W32_English_MLF_X19-36365.ISO
MD5 Checksum: 54D61201DA565D4F6AA911D819FDE1E1
SHA-1 Checksum: 47BCC5D71213B1CF199598BABF1198471584640B
SHA-256 Checksum: 45154A818030970C2059247989A275229BD7857EAE09088E195AABF689135457
8. Visio Standard
File: SW_DVD5_Visio_Std_2013w_SP1_64Bit_English_MLF_X19_36361.ISO
MD5 Checksum: C4B2CAB238C96226B13E1B3E1CF8FCAB
SHA-1 Checksum: 3A810C862370B3507FA0E51255C4D4B2ED7AFFA5
SHA-256 Checksum: 31C6DAD48A9EF70DCF58F5183C1FA360B90A3811CAE2F0793033A20F993B7D35

File: SW_DVD5_Visio_Std_2013w_SP1_W32_English_MLF_X19_36143.ISO
MD5 Checksum: 65384E4175882CD3308B2A6C8F1A65CB
SHA-1 Checksum: FEB8230C678D64BC72E3785BD48F4830ABA1E681
SHA-256 Checksum: 409F8B2BAED0560215822BEF47910355E988C9DA6AE237A95DD0BFAA86BE94B4

Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

    1. Sau khi cài xong thì làm gì tiếp theo để có thuốc vậy bạn

      ReplyDelete