This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Friday, 11 November 2016

ISO Office VLSC 2010 with SP1 Original


Bộ cài sử dụng key MAK để kích hoạt đã được tích hợp gói SP1 nên dung lượng hơi nặng tuy nhiên sẽ cải thiện đáng kể hiệu suất cũng như bảo mật. Dưới đây là danh sách các bộ cài nguyên gốc phát hành trên kênh VLSC

XEM THÊM: Tìm hiều về các ứng dụng có trong bộ Microsoft Office

  File: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2010w_SP1_W32_English_CORE_MLF_X17-76748.ISO
 CRC-32: f849d67d
  MD4: 72a75dd069bf22a582622ed0083841e5
  MD5: 98e49bb1b1a74bc82ce77466aa321341
 SHA-1: bc8354a2d8534c64fbcd1f1925f822c5ae7b6df5
SHA-256: 38457021494137d8115ae853bcdff78f830a339cfa8ee78b3fa92fc1cb69b03b

  File: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2010w_SP1_64Bit_English_CORE_MLF_X17-76756.ISO
 CRC-32: c082bb5b
  MD4: e75862194ea54cd8746b010db7efa830
  MD5: 79a97ed75ff3197fe4e666a9c18a7864
 SHA-1: c17c3f26ba40701cc9fa47d16f1c42d4558659d9
SHA-256: ce8e58a4a095a3335b7965f9f913caf47caa20e5e76c3b51aeac493a36ceae1c
2. Project Pro
  File: SW_DVD5_Project_Pro_2010w_SP1_64Bit_English_MLF_X17-76681.ISO
 CRC-32: 5527ff99
  MD4: f88e94a50b3e7dee715a51bc70c1e66a
  MD5: 17bfc581be015ad7777a04eb93053ddb
 SHA-1: b8fbed918d548ae9f053539d3e2f8b7529f6adf5
SHA-256: 70ed97f4e40dd84add89af28727d1937d5e9c481f1476adc6fdda40b08e9297d

  File: SW_DVD5_Project_Pro_2010w_SP1_W32_English_MLF_X17-76660.ISO
 CRC-32: ca0c8fd0
  MD4: 629d13309ff5283671786258df18d496
  MD5: d4ae061f04d736e9c5eb485181406372
 SHA-1: 3896541f55cf88b685f8a057ae1fb54e1c2c0a65
SHA-256: d13299e52380cef04a74d93acf836278903f11b070588fd6ee0498044bf4dc6c
3. Project Std
  File: SW_DVD5_Project_2010w_SP1_64Bit_English_MLF_X17-77541.ISO
 CRC-32: ca86453b
  MD4: 6ac33cd2e424fcb45a459cadad57ffe9
  MD5: d0ca9537389e961d45ca50041a7ae666
 SHA-1: d7789fcd9ae1de7b91fcd54769d9475505f3fdde
SHA-256: 1894851beb1323f6e3ec369917ea54ba4646c492494e07fe511a39991ae39723

  File: SW_DVD5_Project_2010w_SP1_W32_English_MLF_X17-77526.ISO
 CRC-32: 593c2ca9
  MD4: 92e7833ba7cf2078d75a42fb0b378811
  MD5: 501aa48b70f0317b5edef074fee0215e
 SHA-1: 3e14f1acfae987172464cae69bd1184ddd592835
SHA-256: 113baf975f663702e73737204f69da9c44ac98bc4197c42e4220dce8dc22e104
4. Standard
  File: SW_DVD5_Office_2010w_SP1_W32_English_CORE_MLF_X17-82110.ISO
 CRC-32: 4f37c95b
  MD4: 3effa6168a963b1c9a8b3f7280cfde34
  MD5: ce0078d4338cdf61c57272b09a107f47
 SHA-1: 47fa3aa779bc2ab58d95227b54be581292e4a5ea
SHA-256: 787c9fffd6280701eb0d0e9936704698e27e6348d5fc86268ceac2e78e038812

  File: SW_DVD5_Office_2010w_SP1_64Bit_English_CORE_MLF_X17-82111.ISO
 CRC-32: b2dad31a
  MD4: ac9cd9a0713d873327d2be3615e478ab
  MD5: 5500afc5dfa89198e5fca45838dc1ce2
 SHA-1: 30d18f583800709f2c5ef91051b15c08c55c9552
SHA-256: 2f3ecd99e270af99d950b412133801f880ed87263268e5c9ac9d91c420357c31
5. Visio Premium
  File: SW_DVD5_Visio_Premium_2010w_SP1_64Bit_English_Std_Pro_Prem_MLF_X17-75853.ISO
 CRC-32: 709fc44e
  MD4: dcba7aeedc588754ec634ee45a52edd7
  MD5: c2fd8c0c0a7078ef92c33034a89ccb04
 SHA-1: 3e128cfaab62624426cc547f465350c73d62f2ab
SHA-256: 1b0f61489ea4f9fd7b1d9cf974985ba3086d0448621907660658bf657d2fa58f

  File: SW_DVD5_Visio_Premium_2010w_SP1_W32_English_Std_Pro_Prem_MLF_X17-75851.ISO
 CRC-32: 17b37d71
  MD4: 8fbfddea1075984239022ee0247f5a9c
  MD5: 8bcac8ae977098a354f935131f9176f0
 SHA-1: 6e9741901d9592ad969a0f742b028ed0165065f7
SHA-256: 9e1971af10f322be8a51f1ee2000afe429da20930c54a3cb58cb6b18b0042107
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Please wait while i am loading Facebook SDK js