This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Friday, 11 November 2016

ISO Office VLSC 2010 RTM Original

Bộ cài phát hành trên kênh VLSC này chưa bao gồm gói SP1 và hiện nay trên mạng rất ít nguồn còn bộ cài này, nó có thể coi như hàng hiếm :) , key sử dụng là key MAK

XEM THÊM: Tìm hiều về các ứng dụng có trong bộ Microsoft Office

1. Pro Plus
File: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2010_64Bit_English_MLF_X16-52545.ISO
Size: 850208768 bytes
MD5: F874FC0FA9CC7B4B69BE5E1482219BD2
SHA1: 2EA4241171B974463BCD9B4617111B46B981C238
CRC32: E723ADC6

File: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2010_W32_English_MLF_X16-52536.ISO
Size: 767354880 bytes
MD5: 80C74952D1601690E22D461057F157DF
SHA1: 9F1D385A8989C4D4951B55F0EDFAEA9066B8F54E
CRC32: 4ECADBBB
2. Project Pro
File: SW_DVD5_Project_Pro_2010_64Bit_English_MLF_X16-43266.ISO
Size: 356849664 bytes
MD5: E4408484E2237B347D9E95CF52218F58
SHA1: E3054C61A2977ECFEF5D2AACBD891B83A54D4DDF
CRC32: C183CBDC

File: SW_DVD5_Project_Pro_2010_W32_English_MLF_X16-43257.ISO
Size: 312029184 bytes
MD5: 9E78673FA9C168E170C8BA29E49308D3
SHA1: 4BC637D2C2C03189B06EC766E79E4142AD687CEF
CRC32: 81FD55D5
3. Project Std
File: SW_DVD5_Project_2010_64Bit_English_MLF_X16-51263.ISO
Size: 327366656 bytes
MD5: F2B7167AE347B57FC8292839233C3224
SHA1: F649A3D2D58BF53B3086D04BE82A527816C73C37
CRC32: 93C29AEC

File: SW_DVD5_Project_2010_W32_English_MLF_X16-51254.ISO
Size: 298768384 bytes
MD5: DE029AC0907ED8226508290D0D269EA1
SHA1: 157E8666A07A359119A0A6F60A678B28CD6AFED7
CRC32: 2D28CAB3
4. Standard
File: SW_DVD5_Office_2010_64Bit_English_MLF_X16-51913.ISO
Size: 692224000 bytes
MD5: 50C39673400F58E8E9BA3A294BDD8848
SHA1: 872A81F186A228B2CBEA699D6A50E5B9D9D5E525
CRC32: F120362A

File: SW_DVD5_Office_2010_W32_English_MLF_X16-51904.ISO
Size: 628121600 bytes
MD5: 1945761E223510D6A66C4374C97B6348
SHA1: B6874151A8FD46C2D956DECD92ED82A738AB401E
CRC32: 3667B58B
5. Visio Premium
File: SW_DVD5_Visio_Premium_2010_64Bit_English_Std_Pro_Prem_MLF_X16-51039.ISO
Size: 432803840 bytes
MD5: 9DE81007554B15EE63D5B5FAC36D8D63
SHA1: AFE0CF957015953AB56CD3507BA6EA6B39ECB936
CRC32: 9B15B593

File: SW_DVD5_Visio_Premium_2010_W32_English_Std_Pro_Prem_MLF_X16-51030.ISO
Size: 373622784 bytes
MD5: F988A5BA98A7B65C7C7ACCB2FFB6EF7E
SHA1: 157CAB45F4089D7EDC90FB3D7449FEFC81801BA6
CRC32: FD603015
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js