This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Friday, 11 November 2016

ISO Office MSDN 2010 RTM Original

ISO Office MSDN 2010 RTM Original

Bộ cài office chính thức được phát hành và chưa bao gồm gói SP1
Lưu ý bộ office 2010 không bao gồm gói ngôn ngữ tiếng việt, key sử dụng để kích hoạt là key retail

XEM THÊM: Tìm hiều về các ứng dụng có trong bộ Microsoft Office

1. Pro Plus
File Name: en_office_professional_plus_2010_x86_x64_dvd_515529.iso
Languages: English
SHA1: C9A8C94328168041E09B3F4A9A529F6A1945C270

File Name: en_office_professional_plus_2010_x86_515486.exe
Languages: English
SHA1: 0E1840BF1AA81077692AF651BEFB75648CD9FAA7

File Name: en_office_professional_plus_2010_x64_515489.exe
Languages: English
SHA1: 7C2F2D5F8C273724EEC70A9EFA2DDD800FE3265F
2. Project Pro
File Name: en_project_professional_2010_x86_515560.exe
Languages: English
SHA1: 220DF5AABC309F3F6A0338D8FE97539E08B4D6E6

File Name: en_project_professional_2010_x64_515566.exe
Languages: English
SHA1: 28105DCD8ECB0CF6FE55DB0A047C8F0CCCDD7971
3. Project Std
File Name: en_project_standard_2010_x86_516834.exe
Languages: English
SHA1: 18005D808411D077A8FB7748A6FE9F0725EC2410

File Name: en_project_standard_2010_x64_516836.exe
Languages: English
SHA1: D07EFAC9B137ABD31BD4C68E0DCBC9414917A5D0
4. Standard
File Name: en_office_standard_2010_x86_515544.exe
Languages: English
SHA1: 31CA5A5D2EE93106EDEB8A5A87C6555170DA4081

File Name: en_office_standard_2010_x64_515548.exe
Languages: English
SHA1: FE21915C54C552A4D1A7D394A1CA5E7E6BD769BA

File Name: en_office_standard_2010_x86_x64_dvd_515793.iso
Languages: English
SHA1: 5D63124DA00720CCA8ED6C4E9DDD85AA069A8FE9
5. Visio
File Name: en_visio_2010_x86_516534.exe
Languages: English
SHA1: 33D40FA3E990C40D8635760EDA61DD8D35111717

File Name: en_visio_2010_x64_516535.exe
Languages: English
SHA1: A483B068CAE6EAB263C828C65AD1D4E825B5BF11
6. Language Packs
Office 2010 Language Pack (x86) - (English)
File Name: en_office_language_pack_2010_x86_516850.exe
Languages: English
SHA1: 5D5FADFE0C6FE695AC60AA1CF2E1AB7A118EB37D
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=47450

Office 2010 Language Pack (x64) - (English)
File Name: en_office_language_pack_2010_x64_516853.exe
Languages: English
SHA1: 6806624BDF1A5138E6208163FF948B2938866FA9
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=47449

Office 2010 Language Pack (x86 and x64) - DVD (English)
File Name: en_office_language_pack_2010_x86_x64_dvd_516538.iso
Languages: English
SHA1: 79F920D1A3E339DC47621D058B14C4A69F714DB7
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=47448

Office 2010 Language Pack (x86) - DVD (English)
File Name: en_office_language_pack_2010_x86_dvd_516573.iso
Languages: English
SHA1: 6E59291917A302682B824E775106AF0E3921856C
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=43479

Office 2010 Language Pack (x64) - DVD (English)
File Name: en_office_language_pack_2010_x64_dvd_516583.iso
Languages: English
SHA1: 8C65BE3419DC886B0ECF75FF87D28C88B99BE705
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=43478

Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js