This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Thursday, 10 November 2016

ISO Office 2016 VLSC Original

 Office 2016 V

Song song với việc phát hành bộ cài Retail cho cá nhân thì MS cũng phát hành bộ cài Volume dùng cho các máy tính cho doanh nghiệp. Và đương nhiên để có được những bộ cài này bạn phải có tài khoản log in như hình trên, điều này đối với bạn có vẻ khó.

Dưới đây là các bộ cài VLSC nguyên gốc và đừng quên check mã HASH trước khi cài
XEM THÊM: Tìm hiều về các ứng dụng có trong bộ Microsoft Office

Liên kết tải về 

1. Pro Plus (English)

File: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_64Bit_English_MLF_X20-42432.ISO
CRC-32: 2bf08c5a
  MD4: 42cb28375f6157abcb8d4db39d9046bc
  MD5: 7955af405021b1ffd93f3bd837de5d7b
 SHA-1: cfbdbf902f26a78f68bb5f91a37e6cdac2252429
File: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_W32_English_MLF_X20-41353.ISO
CRC-32: 34944654
  MD4: 95bcd13f473e462bb06809c16121cf5f
  MD5: df4aa73040a9e9019bf9936635c8d841
 SHA-1: dc0c0dce5c6695a6248eccc1e1a44bb066e01280
2. Pro Plus (Vietnamese)

File: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_64Bit_Vietnamese_MLF_X20-42465.ISO
CRC-32: 791cbb77
  MD4: 16155352b19287df89ba85a2b4b76cd0
  MD5: f396cfd1bb9b7168f6430293d58d1f4d
 SHA-1: 2b15b681db2db89d372a452126f743fdb45eb9cd
File: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_W32_Vietnamese_MLF_X20-41349.ISO
CRC-32: 028a2f45
  MD4: 785706968c361c2a3a3bd51c2f1fee25
  MD5: e34bc1919bda41c7f7b18e4d43253f16
 SHA-1: 490d384ead21446fcd85fdb9a982353fe59e410f
3. Standard (English)

File: SW_DVD5_Office_2016_W32_English_MLF_X20-41370.ISO
CRC-32: 13a60504
  MD4: 4dd29f2aa7cd44bf4f50737c032c1520
  MD5: 67847c202fe6b9d517197b9d39e279a8
 SHA-1: b7d9ba9e6b975b7f1a574a7bef4e323c2b816da1
File: SW_DVD5_Office_2016_64Bit_English_MLF_X20-42479.ISO
CRC-32: 7a40e298
  MD4: f0d6334a1155aff49fa188dabbe4221a
  MD5: 00007e9fda9a3b2b3ec79a9a18f73012
 SHA-1: 6d8936721f6282c3ae08f39b7886c91a141b7552
4. Standard (Vietnamese)

File: SW_DVD5_Office_2016_W32_Vietnamese_MLF_X20-41400.ISO
CRC-32: 147d3351
  MD4: 269e62a7b096ec2153f5370b16ac0e28
  MD5: 2b9429c737d83a5930f40a3ffaa65b4b
 SHA-1: 898132941d325a222f60fd1b9a2d25087cefc1ad
File: SW_DVD5_Office_2016_64Bit_Vietnamese_MLF_X20-42520.ISO
CRC-32: 84a3a83e
  MD4: 0dfa0c0435576cdcbb8a3750732b530d
  MD5: 657d680129e3011465c4acd44a292e93
 SHA-1: aae948920c224cc9501bc9d76b5ed8784d2eb156
5. Project Pro

File: SW_DVD5_Project_Pro_2016_64Bit_English_MLF_X20-42683.ISO
CRC-32: a15e435c
  MD4: 84786ef0f7d37a78a4b2c453ebedad3b
  MD5: 08eada3f049ece0435877c4085934881
 SHA-1: 9a83079bca618a308841caec416fd2f476959af1
File: SW_DVD5_Project_Pro_2016_W32_English_MLF_X20-41516.ISO
CRC-32: c9903805
  MD4: 72f47d56635a4bd4620781c513baf33a
  MD5: 00839d916b9434d16e5a64561c1f1f97
 SHA-1: 0452fe6fee407d73cfb677fcd4ae962560c2ce93
6. Project Std

File: SW_DVD5_Project_2016_64Bit_English_MLF_X20-42644.ISO
CRC-32: d0018288
  MD4: 642e98078a22faac6659d5c285d5b5ec
  MD5: 36ceca483b4280343faf2bfd9ce34e54
 SHA-1: 84ec3befa0c8229610b6f790188b2610e875760f
File: SW_DVD5_Project_2016_W32_English_MLF_X20-41488.ISO
CRC-32: 62a8e513
  MD4: 4f72be59e2e9746dca47b5eb7b98d431
  MD5: 72c34480393cea72f5e803fc1f8314c0
 SHA-1: 4c4f88c331a517164292bbf10f2c60d8354c4b5b
7. Visio Pro

File: SW_DVD5_Visio_Pro_2016_64Bit_English_MLF_X20-42764.ISO
CRC-32: c6aff0d5
  MD4: 48342ffcb9e1b65a5199f64fee760e53
  MD5: 97df3ab4af056fd0e1ad6c7748872b4a
 SHA-1: d44808089415cd8883a0e2b2570e10c1c992ee1a
File: SW_DVD5_Visio_Pro_2016_W32_English_MLF_X20-41585.ISO
CRC-32: 9a3de088
  MD4: 27dc48a380b7f2fe2b6bdb0aa13f4c6b
  MD5: de424494cd3753e8e6e9ee75e99a578b
 SHA-1: 28b0518210f1942eb57aa6ddc6eeabebc548558a
8. Visio Standard

File: SW_DVD5_Visio_Std_2016_64Bit_English_MLF_X20-42792.ISO
CRC-32: 8ad97ba8
  MD4: 1d7b04c6a0c4ecb632e643f8e6a764a7
  MD5: c6dc5e5b476d599bd5444156d34931ef
 SHA-1: fb646fde23ef69c195fa01913630721458a221db
File: SW_DVD5_Visio_Std_2016_W32_English_MLF_X20-41613.ISO
CRC-32: 8054d8be
  MD4: 751f09b848562d1714ee265c842e393b
  MD5: fa54b81912b2d51940a851edada62f4d
 SHA-1: d1f24b3e56f182fe30b656d830f0485c272a2f91
9. Proofing Tools
File: SW_DVD5_Proofing_Tools_2016_64Bit_MultiLang_ComplKit_MLF_X20-42861.ISO
CRC-32: 1499670b
  MD4: b6aea22dcdc47fe6991ff91f8340f9f1
  MD5: 1e8d58999275b39cb760ca7da888b40e
 SHA-1: ceab52a5ccf32322a4ea05c5cf8954d7e0d307f9
File: SW_DVD5_Proofing_Tools_2016_W32_MultiLang_ComplKit_MLF_X20-42860.ISO
CRC-32: f1faafc3
  MD4: 136f3e11f516e87a70a51e3b6d7601e1
  MD5: e7212443651fd96b188eedac37870e00
 SHA-1: 6dcea9b9c3ba7acd507efe7633d6a4759209aedf

Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Please wait while i am loading Facebook SDK js