This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Monday, 14 November 2016

ISO MSDN Windows Server 2003 Original


Windows Server 2003 còn gọi là Win2k3 là hệ điều hành dành cho máy chủ được sản xuất bởi Microsoft, được giới thiệu vào ngày 24 tháng 4 năm 2003. Phiên bản cập nhật là Windows Server 2003 R2 được phát hành ngày 6 tháng 12 năm 2005. Hệ điều hành tiếp theo phiên bản này là Windows Server 2008, phát hành vào 04 tháng 2 năm 2008.

Theo Microsoft thì Windows Server 2003 có nhiều tính năng hơn so với hệ điều hành Windows 2000 trước đó.

Windows Server 2003 đã bị Microsoft khai tử vào ngày 14/7/2014. Các hoạt động hỗ trợ sẽ ngừng sau ngày 15/7/2015.

Theo công ty Insight Enterprises, hiện có khoảng 39% máy chủ chạy Microsoft Server đang chạy phiên bản 2003, tương đương với khoảng 24 triệu máy chủ, riêng ở Mỹ chiếm vào khoảng 9,4 triệu máy chủ. Nhiều máy chủ còn chạy cả phiên bản SQL Server hoặc các ứng dụng cơ sở dữ liệu cũ (Microsoft cũng đang có kế hoạch ngưng hỗ trợ SQL Server 2005 vào năm 2016).

Nếu bạn chỉ cần môi trường để học tập và làm quen với server thì đây có thể là lựa chọn phù hợp vì dung lượng của nó nhẹ hơn các phiên bản sau này rất nhiều

Bài viết này mình sẽ chia sẻ cho các bạn trọn bộ Server 2k3 do mình sưu tập được và đã so mã SHA1 với trang chủ có bao gồm bản VL

I, RTM

1. Enterprise
Windows Server 2003 Enterprise Edition (English)
File Name: en_windows_server_2003_enterprise.iso
Languages: English
SHA1: 0309ffb4181ba5122c692a6e1079e9fc1d53fce4
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=4757

Windows Server 2003 Enterprise Edition For 64-Bit Itanium-based Systems (English)
File Name: en_windows_server_2003_enterprise_64bit.iso
Languages: English
SHA1: 96357f7ce32549f8797379d604848e31fa46d2c1
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=4758
2. Enterprise VL
Windows Server 2003 Enterprise Edition - VL (English)
File Name: en_windows_server_2003_enterprise_vl.iso
Languages: English
SHA1: ded4f516370ae54d0eeb2dec8ec69e95ae5594d6
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=4763

Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition - VL (English)
File Name: en_ws_2003_ent_x64_vl.iso
Languages: English
SHA1: 07f3d6a0a75e0d98251bf04849ae3b0341bec1d0
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=7321
3. Standard
Windows Server 2003 Standard Edition (English)
File Name: en_windows_server_2003_standard.iso
Languages: English
SHA1: a600409482a5678ef6af2b26d3576d6d9894178d
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=4759

Windows Server 2003 Standard x64 Edition (English)
File Name: en_windows_server_2003_standard_x64.iso
Languages: English
SHA1: 0ad2d1a3a6b98aee7c36fb83f5dd11f4997416ec
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=7277
4. Standard VL
Windows Server 2003 Standard x64 Edition - VL (English)
File Name: en_ws_2003_std_x64_vl.iso
Languages: English
SHA1: b38aebb7b43934f5a4b0031e34bd61f0df2b111f
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=7317

Windows Server 2003 Standard Edition - VL (English)
File Name: en_windows_server_2003_standard_vl.iso
Languages: English
SHA1: cb59a385a9df46bfe45f8682bf7094781bc061e3
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=4764
5. Web
Windows Server 2003 Web Edition (English)
File Name: en_windows_server_2003_web.iso
Languages: English
SHA1: 46c1ccb2cfc96803e304a35bef50cd71b2c1de38
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=4760
6. Web VL
Windows Server 2003 Web Edition - VL (English)
File Name: en_windows_server_2003_web_vl.iso
Languages: English
SHA1: 9c76dd2b4185d1a4eefc41b2369088b57a0a3fde
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=4765

II, SP1

1. Enterprise
Windows Server 2003 Enterprise Edition with SP1 (English)
File Name: en_windows_server_2003_with_sp1_enterprise.iso
Languages: English
SHA1: a5ddc5af0b3882eb67bab0dfc477d68ec0b494b2
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=7278
2. Enterprise VL
Windows Server 2003 Enterprise Edition with SP1 - VL (English) 
File Name: en_ws_2003_ent_sp1_vl.iso
Languages: English 
SHA1: df5bbf6b9c2ef90a8e9951cfac7bee007aa770ba 
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=7320 
3. SP1
Windows Server 2003 Service Pack 1 (English)
File Name: en_windows_server_2003_sp1.iso
Languages: English
SHA1: dc8dff428406c36412973b036a6451db224ee59e
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=7275
4. Standard
Windows Server 2003 Standard Edition with SP1 (English)
File Name: en_windows_server_2003_with_sp1_standard.iso
Languages: English
SHA1: ab20770b99601bc36170e161297d67fbe72c7695
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=7282
5. Standard VL
Windows Server 2003 Standard Edition with SP1 - VL (English)
File Name: en_ws_2003_std_sp1_vl.iso
Languages: English
SHA1: 1e24951086b607eac3f0cdcae40396e0948c6a8b
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=7316
6. Web
Windows Server 2003 Web Edition with SP1 (English)
File Name: en_windows_server_2003_with_sp1_web.iso
Languages: English
SHA1: 524a0074b1a8ac277e28907352950a54d2b4f257
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=7283

III, SP2

1. Multiple Editions
Windows Server 2003 Service Pack 2 (x64) - CD (English)
File Name: en_windows_server_2003_sp2_x64_cd.iso
Languages: English
SHA1: 6EED7CF98FDC73AA50452DB2BD8C7148EE95904A
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=47978

Windows Server 2003 Service Pack 2 (x86) - CD (English)
File Name: en_windows_server_2003_sp2_x86_cd.iso
Languages: English
SHA1: AEAE93DEF8B8F5885BCEA9A24F4979E51637254B
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=47953

Windows Server 2003 Service Pack 2 (ia64) - CD (English)
File Name: en_windows_server_2003_sp2_ia64_cd.iso
Languages: English
SHA1: D5829B080FF2401AD259A15C54A7704529FE392D
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=47977
2. Web VL
Windows Server 2003, Web Edition with SP2 - VL (English)
File Name: en_win_srv_2003_web_with_sp2_vl_x13-42999.iso
Languages: English
SHA1: b26ad9cac4b2cd87c9aba48e4d4e87f664f16b46
https://msdn.microsoft.com/en-us/subscriptions/downloads/hh442898.aspx#FileId=12812

Hưng Hoàng Văn
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • hainguyen 8/14/2017 02:02:00 PM
    Hi , không có link download ah bạn ơi ? Cho mình xin cái link nhé .
    Please wait while i am loading Facebook SDK js