Labels

ESD Original - Convert ESD to ISO for Windows 10 Threshold 1


Hiên tại đại đa số người dùng đều đã cài đặt những build win 10 mới nhất tuy nhiên ta chưa vội bỏ quên bản chính thức đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của win 10 này. Việc convert ESD sang ISO thì hầu như bài nào trong tag ESD này mình cũng đã đề cập tới ở đây mình chỉ cung cấp link tải ESD trực tiếp từ trang chủ

Build sau khi cài : 10240.16384 hoặc 10240.16393

Cách làm : Giải nén công cụ Decrypt sau đó di chuyển file ESD vào thư mục đó và chạy file decrypt.cmd bằng quyền Admin sau đó nhấn phím 1 để tạo file ISO. quá trình hoàn toàn tự động bạn có thể đi đâu đó và chờ đến khi xong sẽ có 1 file ISO xuất hiện cùng thư mục đó

Good Luck !