This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Friday, 11 November 2016

DMG Office for MAC 2016 MSDN Original


Hiện tại đây là phiên bản office mới nhất cho máy MAC, với bộ Office này MS có cung cấp link tải trực tiếp từ trang chủ và mình sẽ tổng hợp liên tục tại đây cho các bạn tiện theo dõi

1. Home & Business

File Name: mu_office_home_and_business_2016_for_mac_mac_dvd_7027756.iso
Languages: English, Japanese, Korean, Danish, German, Spanish, Finnish, French, Indonesian, Italian, Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese-Brazil, Russian, Swedish, Turkish, Chinese - Traditional, Chinese - Simplified, Portuguese-Portugal
SHA1: 4B228801760C32BFF3AD6C037E10826BD5539383

2. Office for MAC 32-bit

Version SHA-1 Direct Link OneDrive
15.25.0 1C000C146FC05D600B64478F85C9C92432088111 Download Download
15.23.0 E5079F8B56F2927ED33F87F9E280DA13721C595B Download Download
15.22.0 931282857CC63C34189D76C49303343DFC1387A9 Download Download
15.21.1 04F9D399843FFC36E37A3D8769BF58A3ECEF78D4 Download Download
15.19.1 9B605D2D8762A3CD7FFA91C4C99562C2D345765D Download Download
15.18.0 15FD6AD4188AE93320FF804902E88F1A5FE6F481 Download Download
15.17.0 AA102474B48E5AF0A2CC4E265DBCF55D1584E174 Download Download
15.16.0 B02D4E08FD2B98F9EEEF694B7DAD251C15EFE20F Download Download
15.15.0 FFB73AD1D2768C5B605323BFB38D2DA18E72BCFB Download Download
15.14.0 613EAC721E7C8975E36BC2EB89A057F93CE9DF14 Download Download
15.13.1 EC050E0878B493A90CFF21568EEDEE2D6274EA78 Download Download
15.12.3 0C0772A1F8AB0421CC83318A3F87C8201EA23B87 Download Download
15.11.2 3DE140E745F76C44998554A19D2ADC2A8544C61A Download Download

3. Office for MAC x64

Version SHA-1 Direct Link OneDrive
15.38.0 B8732FB6BC062CB21D06C979624F2E74D0A461E3 Download Download
15.37.0 321A860B75C11836E30432A906B5BF0449ECED5C Download Download
15.36.0 E9CA3A0813DE4C98DC95F0D60BF669A703483ADB Download Download
15.35.0 19E3EA3382AB33BA99749A2B9A2DD921F3D876F7 Download Download
15.34.0 4C5836A65B6599D6FF14DCC677FA1CC757592BF5 Download Download
15.33.0 8D2B7BA43E1294BAC1A5466C25793BB575DD4A47 Download Download
15.32.0 5D699750B46DC567DEC2F31A141FE4887FA0AA9B Download Download
15.31.0 5C4DF9D80E087F57035D183DAFF4304F6A4D8BA5 Download Download
15.30.0 9D2C3454329CB6E2BB8AC7AF5316C6AF173F3B9E Download Download
15.29.0 F3B8B6E5F486FD298866E830D3C57AE5598496CF Download Download
15.28.0 BFF8A0EBD818568717433EDEB1F5BA10096711B3 Download Download
15.27.0 22CD0B6D5B8508532A4D4371DA9D18E83ADE4EC0 Download Download
15.26.0 6D78A3F79D134660D15EF131F9EBF9638D3609AC Download Download
15.25.0 5EEF1BA7B983668FEA1F5361D31A87344595F18E Download Download

4. Office 365 or retail

Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js