This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Sunday, 13 November 2016

Disable hàng loạt Services bằng Batch file


Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vô hiệu hóa hàng loạt Services trong 1 file batch mà không cần tốn công tìm từng cái một để tắt

Trước tiên bạn mở hộp RUN và gõ vào services.msc

Cửa sổ hiện ra bạn tìm đến những Services mà mình muốn vô hiệu hóa và lưu lại Services Name của nó


Sau khi tìm đủ tên các Services muốn vô hiệu hóa bạn tạo 1 file bat với nội dung như sau

@echo off
net stop [Services name1]
sc config [Services name1] start= disabled
net stop [Services name2]
sc config [Services name2] start= disabled
...
pause

Cứ tuần tự như thế cho tới hết

Ví dụ mình muốn vô hiệu hóa Windows Update và Windows Search thì nội dung sẽ như này

@echo off
net stop WSearch
sc config WSearch start= disabled
net stop wuauserv
sc config wuauserv start= disabled
pause

Cuối cùng là lưu file bat lại và chạy bằng quyền admin

Bạn nên thận trọng với những Services muốn vô hiệu hóa, tốt nhất là phải biết nó thực hiện chức năng gì trước khi vô hiệu hóa nó

Chúc thành công
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js