HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Saturday, 19 November 2016

Chia sẻ trọn bộ Office 2013 SP1 Combo (x86 & x64) VLSC Original


Đây là bộ office dạng AIO bao gồm cả 2 phiên bản x64 và x86 trong 1 file ISO, nó phù hợp với nhu cầu của những người thường hay đi cài phần mềm cho nhiều máy với yêu cầu số bit khác nhau. Để có được bộ cài bắt buộc phải có acc subscriber VLSC và tìm được những bộ cài này trên mạng là khá khó với 1 số bạn nên bài viết này mình sẽ chia sẻ link tải cho các bạn

XEM THÊM: Tìm hiều về các ứng dụng có trong bộ Microsoft Office

1. Pro Plus (English)
  File: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2013w_SP1_32-BIT_X64_English_MLF_X19-35900.ISO
 CRC-32: 3d94e324
  MD4: f527d1b158007b57dc0eabec5aa8f7fc
  MD5: 1ba6d8c05a482912f81c7c33b9d5ae99
 SHA-1: 9d415c63aaea31d8dd43039978cc1292575067da
SHA-256: 918c88ced03c196ef0681ad68f73bc3ade52548d2f5e51962a5c1fa3cfef14bf
2. Pro Plus (Vietnamese)
  File: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2013w_SP1_32-BIT_X64_Vietnamese_MLF_X19-35956.ISO
 CRC-32: 47397019
  MD4: eae7a844bcc0036141296599afd381b8
  MD5: aed84a337d647cd5a78226282536fd5b
 SHA-1: c7a4a6bb61ee867cf650b3a4c4a3822c9295e4ce
SHA-256: c9bc226a5e42fc742cb4a10e483f69e6ad0c186cc1046fa5004b7d4e3ca2eaec
3. Standard (English)
  File: SW_DVD5_Office_2013w_SP1_32-BIT_X64_English_MLF_X19-34823.ISO
 CRC-32: 3c4deaa3
  MD4: 2b31195c36fa2a4776573de1f733d385
  MD5: cb903f1afd43aa970e2cf5aab30347dc
 SHA-1: bcf4050540d7ade1cb4183832383860dda15858e
SHA-256: ede3fda0dc6b0a4d562a889062ab7d7b978a99b4ecb9ad445e7929208c4020ee
4. Standard (Vietnamese)
  File: SW_DVD5_Office_2013w_SP1_32-BIT_X64_Vietnamese_MLF_X19-34884.ISO
 CRC-32: a64e1376
  MD4: a3ee489c0b6acb18ff6801ae2e1c9733
  MD5: 0c00d9d49b0c66d83b8ade8cc91b8945
 SHA-1: a2e1949c9fafd15b94d8accc9e3d23f6ae27987a
SHA-256: 1099c6c1d7befeeb08b357b1f4fecc0f39c7c87f2443ef3bdc0d9a2ce1497e22
5. Project Pro
  File: SW_DVD5_Project_Pro_2013w_SP1_32-BIT_X64_English_MLF_X19-35778.ISO
 CRC-32: c5699ba3
  MD4: 76567f1eb7379eebf8b6f45b3c9e7641
  MD5: cb19799c205bbfcebdbce0e4e6b55209
 SHA-1: d83c18e89ad732ac7918f8d087042dfddc2968da
SHA-256: 856a0972d77845cf89623149601a2d308d66df1e8dcf703917e69d7caea4e458
6. Project Std
  File: SW_DVD5_Project_2013w_SP1_32-BIT_X64_English_MLF_X19-35692.ISO
 CRC-32: 71b7218b
  MD4: dea74242b339e985be1861c0eebbf1ef
  MD5: 95503eeb73c6426e2d7dc9d05cea3fc9
 SHA-1: b24c5ab81a4941a0535d138fec64877c3a3cf6f3
SHA-256: 28104e72d44e560880e0b4d2938611780404b402dfddd700a52ae37b6df71276
7. Visio Pro
  File: SW_DVD5_Visio_Pro_2013w_SP1_32-BIT_X64_English_MLF_X19-36421.ISO
 CRC-32: 494e37db
  MD4: 9dd8902c60ee7f0878990e7ea630759c
  MD5: 4ea24d1b4b024b6548b68c53b75dcd39
 SHA-1: d668767e8e67faddf236fabded3d2c6fc0633024
SHA-256: bf273dde1e039c7be1b5eec0afdc421f061739ad1ac53bb98d6d1a74c872810a
8. Visio Std
  File: SW_DVD5_Visio_Std_2013w_SP1_32-BIT_X64_English_MLF_X19-36449.ISO
 CRC-32: a8a40774
  MD4: 61f3bf7ea5f07479ad4c5060053e0fa0
  MD5: d3f6a0502709d86977c15881df8285fc
 SHA-1: f776880defade939dc4fd2352aceaca1c7928d92
SHA-256: bb5cf9d675e117837208a736c3c471fba3a90f04e8c78c6b66cc1a358e4e07cd
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Please wait while i am loading Facebook SDK js