This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Tuesday, 15 November 2016

[Download] Adobe Prelude CC 2017 Portable Activated

Prelude CC là một ingest video và logging được thiết kế để giúp bạn có được tổ chức, làm việc nhanh hơn, và sắp xếp quá trình sản xuất của bạn. Dễ dàng nhận dạng đoạn phim dựa trên tập tin và chuyển mã sang định dạng bất kỳ gần, và đổi tên clip. Thêm siêu dữ liệu quan trọng trong quá trình ingest sử dụng các mẫu bạn tạo ra. Tiết kiệm thời gian bằng cách sử dụng một, công việc bàn phím điều khiển trực quan để nhập dấu thời gian và siêu dữ liệu tìm kiếm khác, giữ cho đôi mắt của bạn về những gì quan trọng: các cảnh quay.

Với khả năng làm việc với các tập tin đang phát triển trong thời gian thực, Prelude tăng tốc công việc chỉnh sửa của bạn bằng cách cho phép bạn đăng nhập ngay từ đầu của một sự kiện.

Bản portable này đã được kích hoạt sẵn việc bạn cần làm là tải về giải nén thiết lập gói ngôn ngữ và chạy file thực thi

File: Adobe.Prelude CC.2017_6.0.0.Multilanguage.Portable.zip
Size: 294379565 bytes
MD5: BD2A18AC97CA9E2E24976093BEB0C7F3
SHA1: A1551F2FABFE4977D8B4B562F6E08D6B3FD4277D

Link tải

DOWNLOAD

Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js