This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Saturday, 19 November 2016

Activate windows & office using KMS Client Keys


Phương pháp này hay còn gọi với cái tên nôm na là dùng key 6 tháng. Cơ chế của nó cũng như key MAK đó là dùng máy chủ để kích hoạt tuy nhiên hạn sử dụng của nó chỉ là 6 tháng còn key MAK là vĩnh viễn.

Phương pháp này sử dụng máy chủ KMS được MS cấp phép và bạn chỉ thành công khi và chỉ khi máy chủ đó còn mở

Để tìm hiểu về nó thì rất phức tạp nên mình sẽ bỏ qua và chỉ tập trung vào hướng dẫn các bạn cách kích hoạt chỉ bằng vài dòng lệnh đơn giản. Yêu cầu máy có kết nối internet

B1: Bạn tìm đúng key KMS của phiên bản Windows | Office đang dùng tại đây

B2: Test máy chủ tại http://ping.eu/port-chk/
Danh sách máy chủ 

CỔNG MẶC ĐỊNH: 1688
kms.lotro.cc
kms.digiboy.ir
54.223.212.31
mhd.kmdns.net
xykz.f3322.org
110.noip.me
skms.ddns.net
zh.us.to
k.zpale.com
mvg.zpale.com
122.226.152.230
222.76.251.188
kms.aglc.cc
wrlong.com
-----
3rss.vicp.net cổng 20439

Nếu máy chủ nào còn open thì có thể dùng nó để kích hoạt

B3: Nhập key và kích hoạt

Bước chung, mở cmd(admin) 

Với windows
cscript slmgr.vbs /ipk <kms_key_ở_bước_1>
cscript slmgr.vbs /skms <kms_server_ở_bước_2>
cscript slmgr.vbs /ato
Với Office 2010
if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office14"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office14"
cscript ospp.vbs /inpkey:<kms_key_ở_bước_1> 
cscript ospp.vbs /sethst:<kms_server_ở_bước_2>
cscript ospp.vbs /act 
Với Office 2013

if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office15"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office15"
cscript ospp.vbs /inpkey:<kms_key_ở_bước_1> 
cscript ospp.vbs /sethst:<kms_server_ở_bước_2>
cscript ospp.vbs /act

Với Office 2016
if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16"
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16"
cscript ospp.vbs /inpkey:<kms_key_ở_bước_1> 
cscript ospp.vbs /sethst:<kms_server_ở_bước_2>
cscript ospp.vbs /act
Bạn thay các phần in đậm tương ứng và dán đồng thời vào cửa sổ cmd, chờ khoảng 10s là windows và office sẽ được kích hoạt, cách này an toàn và bạn sẽ nắm quyền chủ động hơn

Good Luck !

Hưng Hoàng Văn
Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
  • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
  • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
  • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

  • Please wait while i am loading Facebook SDK js