HOME ABOUT CONTACT SITEMAP
Category
This site uses cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use.
Author Image Sunday, 27 November 2016

[20GB] ALL Language Packs for Office 2013 SP1 (VLSC) Original


Bộ languge pack này dùng để config ngôn ngữ cho tất cả các ứng dụng của bộ 2013 sau khi đã cài đặt vào máy, bộ được phát hành dưới dạng 2 disk do gom nhiều gói ngôn ngữ vào 1 file nên dung lượng khá lớn

Disc 2 sẽ bao gồm các gói ngôn ngữ
bg-bg
cs-cz
el-gr
et-ee
he-il
hr-hr
hu-hu
id-id
kk-kz
lt-lt
lv-lv
ms-my
ro-ro
sk-sk
sl-si
sr-latn-cs
th-th
tr-tr
uk-ua
vi-vn
zh-cn
Các ngôn ngữ còn lại sẽ nằm trong disk 1 nên bạn chọn chính xác gói mình muốn tải để tránh nhầm lẫn

File: SW_DVD9_Office_Multi_Lang_Pack_2013w_SP1_W32_MultiLang_Disk_1_MLF_X19-35525.ISO
 
CRC-32: c6114d31
  MD4: 070092f7464c1db4492cd0f1e1190157
  MD5: 2fc23d1ffd2478c915b66b622df48f6c
 SHA-1: 1b928a522b57028893803a6cf0c8d6986ca985e5
File: SW_DVD9_Office_Multi_Lang_Pack_2013w_SP1_64Bit_MultiLang_Disk_1_MLF_X19-35647.ISO
 
CRC-32: 649fcaa3
  MD4: a07fa5c6bc44a6967bdcf78636f7d351
  MD5: 10f42dcde4595c103de5ca0f3d9e01c8
 SHA-1: bd81689c0b7e22a0e99772af21483e149abada13
File: SW_DVD9_Office_Multi_Lang_Pack_2013w_SP1_W32_MultiLang_Disk_2_MLF_X19-35701.ISO
 
CRC-32: 7c803b61
  MD4: dfc330c38a270b7158e9f4181c9c2fc0
  MD5: fb1c64fa06af6c258457ac84efa9d237
 SHA-1: 2aa3bd235645b4c7367fe7e80714e43fd77b7d7f
File: SW_DVD9_Office_Multi_Lang_Pack_2013w_SP1_64Bit_MultiLang_Disk_2_MLF_X19-35783.ISO
 
CRC-32: 7aded588
  MD4: 6f3aec20a71a5107de2b8869f93ed1b2
  MD5: 152f3ab48f7afd74f543c2b39964800f
 SHA-1: 888be666340f078b8676a667b151089f5a01ed04

Comments:
Bạn được tự do bày tỏ quan điểm nhưng nghiêm cấm spam
 • Chèn ảnh theo mẫu [img]link[/img]
 • Chèn video Youtube theo mẫu [youtube]link[/youtube]
 • Chèn code theo mẫu [pre]code[/pre]. Lưu ý: mã hóa code trước khi bình luận

 • Please wait while i am loading Facebook SDK js